Gå til indhold


Medicin

Medicin indgår ofte i behandlingen af psykisk sygdom.

Medicin for psykisk sygdom kan virke forskelligt fra person til person. Du kan derfor opleve, at din behandler justerer medicinen undervejs. Det kan være nødvendigt at afprøve flere forskellige mærker. Medicin tager tid, før det virker. Der kan godt gå flere uger, før du mærker en effekt.

 

Nogle får bivirkninger af deres medicin, fx kvalme eller træthed. Bivirkningerne vil som regel aftage, efterhånden som kroppen vænner sig til medicinen. Har du bivirkninger, der varer ved, kan du sammen med din behandler finde det mærke og den dosis, der virker bedst for dig med mindst mulige bivirkninger.

 

Tal altid med din læge eller behandler, før du ændrer din medicin

Ophør med medicin kan forværre din sygdom eller føre til tilbagefald. Et brat ophør med medicinen kan give symptomer som kvalme og andet ubehag. Din læge eller behandler kan hjælpe dig med at trappe langsomt ud af medicinen.

 

Læs mere om din medicin, virkning og bivirkninger

Du finder en oversigt over den medicin, du har recept på, via dit medicinkort på Sundhed.dk:

Sundhed.dk/borger/min-side/min-sundhedsjournal/medicinkortet/

 

I app'en 'Medicintjek' kan du læse mere om din medicin og de mulige bivirkninger:

 

App Store

Google Play

 

App'en 'Medicinhusker' hjælper dig med at huske din medicin:

App Store

Google Play

 

Begge apps er testet af Mindapps.dk for Psykiatrien i Region Syddanmark.

 

Du skal, som udgangspunkt, selv betale for din medicin

Når du køber medicin på recept på apoteket, vil du automatisk få tilskud, når du har købt for et årligt

grundbeløb.